Σύγκριση της εμβρυϊκής ανάπτυξης εμβρύων προερχόμενων από ICSI και από IVF σε τροποποιημένους φυσικούς κύκλους σύμφωνα με την τεχνολογία time-lapse

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924385 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-13
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Φεραδούρου Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση της εμβρυϊκής ανάπτυξης εμβρύων προερχόμενων από ICSI και από IVF σε τροποποιημένους φυσικούς κύκλους σύμφωνα με την τεχνολογία time-lapse
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση της εμβρυϊκής ανάπτυξης εμβρύων προερχόμενων από ICSI και από IVF σε τροποποιημένους φυσικούς κύκλους σύμφωνα με την τεχνολογία time-lapse
Περίληψη:
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 72 εμβρύων προερχόμενων από τροποποιημένους φυσικούς κύκλους με σκοπό τη σύγκριση της επίδρασης της μικρογονιμοποίησης (ICSI) και της κλασικής γονιμοποίησης (IVF) στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Από το σύνολο των εμβρύων τα 43 προήλθαν με εφαρμογή μικρογονιμοποίησης (ICSI) και τα 29 με εφαρμογή κλασικής γονιμοποίησης (IVF). Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία time-lapse με σκοπό την παρατήρηση και αξιολόγηση των εμβρύων. Για το σκοπό αυτό τα έμβρυα τοποθετήθηκαν στον επωαστή EmbryoScope+. Αξιολογήθηκαν όλα τα μορφοκινητικά χαρακτηριστικά των εμβρύων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης πολλαπλών πυρήνων (Multinucleation), της απευθείας διαίρεσης (Direct cleavage) και της επανασυγχώνευσης βλαστομεριδίων (Reverse cleavage). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν η απουσία επίδρασης της μεθόδου γονιμοποίησης στην εμβρυϊκή ανάπτυξη εμβρύων προερχόμενων από τροποποιημένους φυσικούς κύκλους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τροποποιημένος φυσικός κύκλος, ICSI, IVF, Time-lapse
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
138

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2020 - ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.