Η χειραγώγηση των κερδών και η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925432 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Αλμπέρρι Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ναούμ Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χειραγώγηση των κερδών και η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση της Ελλάδας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χειραγώγηση των κερδών και η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση της Ελλάδας.
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ερευνά την ένταση και τον βαθμό μεταβολής στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (έτη 2004 – 2009 και 2010 – 2015 αντίστοιχα). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε εάν οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο κατά τη χρονική περίοδο 2004 – 2015 προβαίνουν σε χειραγώγηση κερδών και αν ο βαθμός χειραγώγησης επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Η μελέτη αυτή, σκοπό έχει να ερμηνεύσει την επίδραση της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για να προσδιοριστεί η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων στην εμπειρική ανάλυση, εξετάσθηκε το φαινόμενο της ποιότητας των κερδών. Για τον καθορισμό της χειραγώγησης του λογιστικού αποτελέσματος η μελέτη βασίστηκε σε δύο δείκτες. Ο ένας αναφέρεται στην εξομάλυνση των κερδών και ο άλλος στην ποιότητα των λογιστικών δεδουλευμένων. Επίσης, προσδιορίστηκε η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών των μέσων τιμών των δεικτών τόσο πριν από την κρίση όσο και κατά τη διάρκειά της. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν όλες οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά, εκτός από τους κλάδους των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ασφαλειών και της ακίνητης περιουσίας. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την παρούσα μελέτη είναι ότι η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλοιώνοντας την ποιότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και την εικόνα της πραγματικής οικονομικής τους απόδοσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
χειραγώγηση κερδών, εξομάλυνση, δεδουλευμένα, Ελλάδα, κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
53
Διπλωματική εργασία - Αλμπέρρι Μαρία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο