Η μεθοδολογία ελέγχου από τη σκοπιά του εσωτερικού και του εξωτερικού ελεγκτή. Ομοιότητες- Διαφορές. Μελέτη Περίπτωσης "Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926620 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-02
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παυλίδου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μενεξιάδης Μάριος, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μεθοδολογία ελέγχου από τη σκοπιά του εσωτερικού και του εξωτερικού ελεγκτή. Ομοιότητες- Διαφορές. Μελέτη Περίπτωσης "Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μεθοδολογία ελέγχου από τη σκοπιά του εσωτερικού και του εξωτερικού ελεγκτή. Ομοιότητες- Διαφορές. Μελέτη Περίπτωσης "Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε"
Περίληψη:
Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, με σύνθετες μορφές εταιρικών σχηματισμών, χαρακτηρίζεται από σωρεία κίνδυνων και προκλήσεων για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απάτες ή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ανακριβειών ηθελημένων ή μη στις οικονομικές καταστάσεις.
Στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργείται η ανάγκη ελέγχου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής των αρχών, των κανόνων, των μεθόδων και των παραδοχών με σύγχρονες, συγκεκριμένες και τυποποιημένες ελεγκτικές κατευθυντήριες γραμμές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ελεγκτική, Εσωτερικός Έλεγχος, Εξωτερικός Έλεγχος, Προσέγγιση Ελέγχου, Ελεγκτικές Διαδικασίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
70
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ FINAL.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο