Η χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε παιδιά με βρογχεκτασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928750 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-19
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σαρδελή Ολυμπία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δούρος Κων/νος, Αναπλ.Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρίφτης Κων/νος, Αναπλ.Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αλεξοπούλου Ευθυμία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε παιδιά με βρογχεκτασίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε παιδιά με βρογχεκτασίες
Περίληψη:
Εισαγωγή
Οι βρογχεκτασίες και το άσθμα συχνά παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και είναι πιθανό να συνυπάρχουν σε ορισμένους ασθενείς.
Σκοπός
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει την αναγκαιότητα της προφυλακτικής χρήσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών(ICS) σε παιδιά με βρογχεκτασίες.
Υλικό-Μέθοδος
Καταγράφηκαν αναδρομικά οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο Παιδοπνευμονολογικό ΕΙ της Γ’ Παιδιατρικής κλινικής του ΠΓΝ «Αττικόν» και οι οποίοι, κατά τα τρία προηγούμενα έτη (2017-2019), εμφάνιζαν ακτινολογικά εγκατεστημένες βρογχεκτασίες. Καταγράφηκαν επεισόδια δύσπνοιας και συριγμού, σπιρομετρικοί δείκτες, η τιμή της ολικής IgE, ο αριθμός των ηωσινοφίλων, η ευαισθητοποίηση σε διάφορα αεροαλλεργιογόνα, καθώς και η ανεύρεση παγίδευσης αέρα στην αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας(HRCT θώρακος).
Αποτελέσματα
Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν τελικά 65 παιδιά, ηλικίας 1.5 έως 16 ετών, με βρογχεκτασίες που δεν σχετίζονταν με κυστική ίνωση. Επεισόδια δύσπνοιας ή συριγμού καταγράφηκαν σε 22(33.8%) και 23(35.4%) από αυτά, αντίστοιχα. Δεκαπέντε ασθενείς(23%) είχαν θετικές δοκιμασίες δια νυγμού για διάφορα αεροαλλεργιογόνα. Εικόνα δίκην μωσαϊκού στην HRCT θώρακος ανευρέθηκε σε 37(56.9%) ασθενείς. Η δύσπνοια, η παρουσία εικόνας δίκην μωσαϊκού στην HRCT θώρακος και οι θετικές δοκιμασίες δια νυγμού σχετίστηκαν σημαντικά με τη χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών(ICS).
Συμπεράσματα
Η χορήγηση ICS σε παιδιά με βρογχεκτασίες είναι πιο πιθανή όταν τα παιδιά εμφανίζουν βέβαια χαρακτηριστικά άσθματος. Η δυσκολία στη διάγνωση του πραγματικού άσθματος σε ασθενείς με βρογχεκτασίες ίσως δικαιολογεί την εμπειρική δοκιμή εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε ορισμένους από αυτούς τους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βρογχεκτασίες, Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, Παιδιά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
80

ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.