Η εμπειρία των φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928809 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πηλού Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ίσαρη Φιλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εμπειρία των φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εμπειρία των φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των εμπειριών των αντρών φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ. Πιο συγκεκριμένα μέσω της θεματικής ανάλυσης γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι βιωμένες εμπειρίες τους σχετικά με την φροντίδα, οι δυσκολίες που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, οι επιπτώσεις που βιώνουν, καθώς και οι μηχανισμοί υποστήριξής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν έντεκα οικογενειακοί φροντιστές, οι οποίοι ζουν στην Αθήνα και την Ρόδο. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένη ποιοτική συνέντευξη είτε δια ζώσης είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Skype. Τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν ότι οι εμπειρίες των συμμετεχόντων περιλαμβάνουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με ηθικές και πολιτισμικές πλευρές της προσφοράς οικογενειακής φροντίδας. Τις επιπτώσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα από τις εμπειρίες τους, τις αλλαγές που επιφέρει η ασθένεια στο άτομο και ως συνέπεια αυτού και στις μεταξύ τους σχέσεις, τις πηγές υποστήριξής τους και τις θετικές πτυχές της παροχής φροντίδας και την θετική νοηματοδότηση που προσδίδουν σε αυτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
οικογενειακή φροντίδα, νόσος Αλτσχάιμερ, φροντιστής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
εβδομήντα
Διπλωματικη Πηλού Ελένη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο