Κουσίδης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2928955 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κουσίδης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060901
Αύξων αριθμός:
29946
Τόπος καταγωγής:
Τσεπέλοβον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Μπίτσιος
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ιωαννίνων, 2 Ιουλίου 1902, αριθ. 169/243, λίαν καλώς (8,15)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.