Παυλίδης Αριστείδης

Μητρώο uoadl:2929141 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παυλίδης Αριστείδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29959
Τόπος καταγωγής:
Τζινίκ Αμισός (Αμασείας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χρ. Μηλόπουλος
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Περ. Σιχ. Καισαρείας, αριθ. 200, Ιούν. 1906, λίαν καλώς (8 2/57)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.