Κλεόπας Τηλέμαχος

Μητρώο uoadl:2929378 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κλεόπας Τηλέμαχος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060920
Αύξων αριθμός:
29987
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Α. Κλεόπας
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Α' Αθηνών, αρ. 17, 23 Ιουνίου 1906, καλώς (7 17/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.