Γαλανός Ζαχαρίας

Μητρώο uoadl:2929390 28 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γαλανός Ζαχαρίας
Ημερομηνία εγγραφής:
19060921
Αύξων αριθμός:
29992
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δ. Γαλανός
Ηλικία:
15
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Β' Αθηνών, 30 Ιουνίου 1906, αριθ. 20, καλώς (6 35/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.