Οικονομική ανάλυση και σύγκριση μεταξύ εργαλείων λαπαροσκοπικής χειρουργικής μίας και πολλαπλών χρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2929917 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-24
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Λαδουκάκης Αριστείδης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βοζίκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική ανάλυση και σύγκριση μεταξύ εργαλείων λαπαροσκοπικής χειρουργικής μίας και πολλαπλών χρήσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οικονομική ανάλυση και σύγκριση μεταξύ εργαλείων λαπαροσκοπικής χειρουργικής μίας και πολλαπλών χρήσεων
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο υπολογισμός και η σύγκριση του κόστους που προκύπτει από τη χρήση δύο διαφορετικών μορφών λαπαροσκοπικών εργαλείων: επαναχρησιμοποιούμενων (Reusable Laparoscopic Instruments-RLIs) και μιας χρήσεως (Disposable Laparoscopic Instruments-DLIs).
Μεθοδολογία-Υλικό έρευνας
Η έρευνα σχεδιάστηκε ως μια ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους (cost minimization analysis) και μελετά σετ βασικών λαπαροσκοπικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται πρακτικά σε όλες σχεδόν τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, και όχι άλλα πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Βασική πηγή των ερευνητικών δεδομένων αποτέλεσε το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται σημαντικός αριθμός λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Διερευνήθηκε το χρονικό διάστημα απο 1/1/2012 έως 31/12/2017 και υπολογίστηκε το κόστος που προέκυψε από τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων από τους χειρουργούς του νοσοκομείου στις 2.018 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο. Έπειτα, υπολογίστηκε το αντίστοιχο κόστος που θα προέκυπτε εάν στη θέση τους χρησιμοποιούνταν εργαλεία μιας χρήσης. Ακολούθησε η ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν.
Αποτελέσματα
Από τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων βασικών εργαλείων σε 2.018 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις υπολογίστηκε συνολικό κόστος 108.052,04€, που αντιστοιχεί σε 53,54€ ανά επέμβαση. Για την περίπτωση που, αντί αυτών και για τον ίδιο αριθμό επεμβάσεων, χρησιμοποιούνταν εργαλεία μιας χρήσης, υπολογίστηκε συνολικό κόστος 805.182€, δηλαδή 399€ ανά επέμβαση. Συνεπώς, από τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων προέκυψε εξοικονόμηση χρημάτων της τάξεως του 86,58% . Επίσης υπολογίστηκε ότι η απόσβεση του σχετικά υψηλού αρχικού κόστους κτήσης κάθε σετ επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων επισυμβαίνει μετά από 13 επεμβάσεις.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μια ξεκάθαρη υπεροχή των επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων στον τομέα του κόστους και της σχέσης κόστους-ωφέλους. Η εισαγωγή τους φαντάζει ως ένας τρόπος σημαντικής εξοικονόμησης πόρων, τόσο για μεγαλύτερα όσο και για μικρότερα νοσοκομεία, αρκεί να διαθέτουν την υποδομή για να υποστηρίξουν τη χρήση τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χειρουργική, Εγχείρηση, Λαπαροσκόπηση, Εργαλεία, Επαναχρησιμοποιούμενα, Μιας χρήσεως, Κόστος, Αποστείρωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
52
ΕΡΓΑΣΙΑ-τελικο - Αντίγραφο.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο