Λαμπρίδης Βασίλειος

Μητρώο uoadl:2932575 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λαμπρίδης Βασίλειος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30316
Τόπος καταγωγής:
Άνω Σουδενά (Ηπείρου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παναγ. Πλούμης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Άρτης, αριθ. 2, 29 Ιουνίου 1906, Λίαν Καλώς (7 33/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.