Παπακώστας Ηλίας

Μητρώο uoadl:2932579 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπακώστας Ηλίας
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30318
Τόπος καταγωγής:
Κομπότιον (Άρτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικόλαος Γιαρμενίτης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Άρτης, αριθ. 3, 30 Ιουνίου 1904, Πάνυ Καλώς (8 26/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.