Θεοδωράκος Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2932583 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Θεοδωράκος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30320
Τόπος καταγωγής:
Γύθειον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Πιερινάκος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Α΄Βαρβακείου, αριθ. 52, 26 Νοεμβρίου 1905, Καλώς (5 36/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.