Λαζαρίδης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2932585 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λαζαρίδης Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30321
Τόπος καταγωγής:
Κέα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικόλαος Πετρής
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Σύρου, αριθ. 10, 26 Ιουνίου 1906, Καλώς (6 4/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.