Χατζιδάκις Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2932587 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χατζιδάκις Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30322
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Χατζιδάκις
Ηλικία:
14
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Α΄ Αθηνών, αριθ. 37, 13 Σεπτεμβρίου 1906, Πάνυ Καλώς (8 32/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.