Γεωργουλόπουλος Ηλίας

Μητρώο uoadl:2932593 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεωργουλόπουλος Ηλίας
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30324
Τόπος καταγωγής:
Καλάμαι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Μπενολογοθέτης
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Καλαμών, αριθ. 6, 1 Ιουλίου 1906, Καλώς (6 18/46)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική 204/ 29-1-916, ο κηδεμών, άνευ της …. Δυνάμη του Νόμου 686
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.