Παπαδημάκης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2933248 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαδημάκης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30403
Τόπος καταγωγής:
Βόλος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Παπαδημάκης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Βόλου, αριθ. 32, 3 Ιουλίου 1906, Καλώς (6 14/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.