Συσχέτιση του πολυμορφισμού GSTM1 με την ανδρική υπογονιμότητα και το οξειδωτικό στρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933324 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βόιτσε Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταύρος Σοφοκλής, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του πολυμορφισμού GSTM1 με την ανδρική υπογονιμότητα και το οξειδωτικό στρες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του πολυμορφισμού GSTM1 με την ανδρική υπογονιμότητα και το οξειδωτικό στρες
Περίληψη:
Περίπου το 7% των ανδρών παγκοσμίως υποφέρουν από ανδρική υπογονιμότητα με αποτέλεσμα ο ανδρικός παράγοντας να έχει ποσοστό συμμετοχής 40-50% στις περιπτώσεις υπογονιμότητας. Η βασική ανάλυση σπέρματος παραμένει η κύρια μέθοδος διάγνωσης της ανδρικής υπογονιμότητας παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν για την κλινική της σημασία, καθώς το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σε δείγματα προερχόμενα από το ίδιο άτομο, ασυνεπή ευρήματα ανάμεσα στα άτομα που διεξάγουν την ανάλυση ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μοριακό επίπεδο του σπέρματος με τη συγκεκριμένη εξέταση. Έτσι φτάνουμε το συμπέρασμα πως είναι αναγκαίες άλλες δοκιμασίες με πιο ακριβή αποτελέσματα για την διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε η μελέτη της σχέσης που έχει ο πολυμορφισμός GSTM1 για το οξειδωτικό στρες με τις παραμέτρους του σπερμοδιαγράμματος, με σκοπό τη δημιουργία ενός χάρτη γενετικών δεικτών για την πιο έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας. Από τη συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει πως η παρουσία του πολυμορφισμού στην ομάδα των γόνιμων ανδρών συσχετίστηκε με λιγότερα νωθρά σπερματοζωάρια και φυσιολογική μορφολογία ενώ στην ομάδα των υπογόνιμων η παρουσία του πολυμορφισμού συσχετίστηκε με την ηλικία. Επιπλέον μελετήθηκε η επίδραση του οξειδωτικού δυναμικού με το σύστημα MiOXSYS και η σχέση που έχει με τις σπερματικές παραμέτρους. Βρέθηκε πως οι δυο ομάδες διέφεραν στατιστικά σημαντικά κατά τη μέτρηση του οξειδωτικού δυναμικού και πως το ORP επηρεάζει τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά ml, τον ολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων, τη νωθρή κινητικότητα και το ιξώδες στην ομάδα των υπογόνιμων ανδρών.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πολυμορφισμός GSTM1 στον ελληνικό πληθυσμό πιθανόν δεν θα ήταν τόσο χρήσιμος δείκτης μόνος του, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι η χρήση άλλων γενετικών δεικτών σχετικών με το οξειδωτικό στρες πιθανόν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, ωστόσο χρειάζονται αρκετές μελέτες για να το επιβεβαιώσουν. Επιπλέον η μέτρηση του οξειδωτικού στρες μπορεί να μπει στην καθημερινή κλινική πράξη καθώς προσφέρει χρήσιμα αποτελέσματα για μια πιο εξατομικευμένη θεραπεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρική υπογονιμότητα, Οξειδωτικό στρες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
87

Πτυχιακή Εργασία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.