Δεσμεύσεις και ευχέρειες των κρατών μελών κατά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934920 40 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-04
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κίγκας Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
α) Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
β) Παναγιώτης Λαζαράτος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
γ) Βασιλική χρήστου, Επικούρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δεσμεύσεις και ευχέρειες των κρατών μελών κατά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δεσμεύσεις και ευχέρειες των κρατών μελών κατά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης
Περίληψη:
Το οικονομικό διακύβευμα από τη συναλλακτική δράση της διοίκησης που αφορά την αγορά προμηθειών, την υλοποίηση δημοσίων έργων και την παροχή υπηρεσιών είναι τεράστιο και καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της αγοράς των κρατών-μελών. Το ενδιαφέρον της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις δεν ήταν πάντοτε το ίδιο ούτε εκδηλωνόταν στον ίδιο βαθμό. Η εξέλιξη των ενωσιακών κανόνων κινείτο παράλληλα με το επίπεδο εξέλιξης και ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Από την άλλη, τα κράτη-μέλη διατηρούσαν ήδη επιμέρους εθνικούς κανόνες, δυνάμει τον οποίων ρύθμιζαν και οριοθετούσαν τη συναλλακτική τους δράση. Προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία στην κανονιστική ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων για την ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς, τα κράτη-μέλη ανά τα χρόνια κλήθηκαν να αφομοιώσουν πληθώρα κανόνων και νομολογιακών επιταγών.
Ωστόσο, κατά την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων ανακύπτουν διάφοροι προβληματισμοί σχετικά με τα όρια διείσδυσης του δικαίου της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και την ευχέρεια που καταλείπεται στα κράτη να εισάγουν ουσιωδώς διαφορετικές ρυθμίσεις. Η προσέγγιση του ζητήματος δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά προκύπτει από την ερμηνεία των αρχών και διατάξεων του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου καθώς και από τη νομολογία του ΔΕΕ.
Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται κατά βάση σε δύο μέρη. Πρωτίστως, επιχειρείται η οριοθέτηση της έννοιας της εναρμόνισης του εθνικού με το ενωσιακό δίκαιο και εν συνεχεία, σκοπείται η καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται στον εθνικό νομοθέτη ευχέρεια διαφοροποίησης. Βέβαια, για την κατανόηση των ζητημάτων αυτών κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή σε στοιχειώδεις πτυχές του ενωσιακού δικαίου και η συστηματική κατάταξη των δημοσίων συμβάσεων στην ενωσιακή δικαιοταξία, ενώ κατόπιν αυτών ακολουθεί σύντομη αποτύπωση των θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών προεκτάσεων από τις επιλογές του Έλληνα νομοθέτη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσιες Συμβάσεις, Οδηγίες, Εναρμόνιση.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
88
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΓΚΑΣ - Δεσμεύσεις και ευχέρειες των κρατών μελών κατά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης.pdf (831 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο