Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935507 47 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-14
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σμυρνή Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιβλέπων)
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευθυμία Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξαίρεται η σημασία των σημάτων φήμης, τα οποία λόγω της διακριτικής τους δύναμης και αναγνωρισιμότητας, τυγχάνουν και διευρυμένης προστασίας σε σχέση με τα κοινά σήματα. Εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι ιδιαιτερότητες και οι νομικοί προβληματισμοί που ανακύπτουν κατά την προσέγγιση της έννοιας αυτών. Με γνώμονα την προστασία του δικαίου του ανταγωνισμού, η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης κατά πόσο δεν τον περιορίζει; Οι έννοιες της ίδιας της "φήμης", του "αθέμιτου οφέλους", του "κινδύνου σύνδεσης" με ποιόν τρόπο μπορούν να προσεγγιστούν ερμηνευτικά; Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται για να προσεγγιστεί η έννοια της φήμης, επαρκούν στο σήμερα με τη νέα τεχνολογική και διαδικτυακή πραγματικότητα; Αυτά τα ερωτήματα -μεταξύ άλλων- επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα διπλωματική εργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο ανταγωνισμού
Λέξεις-κλειδιά:
σήμα, σήμα φήμης, φήμη, κίνδυνος σύνδεσης, αθέμιτο όφελος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
91

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΗΜΑ ΦΗΜΗΣ.pdf
939 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.