Ραμενέας Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2936119 22 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ραμενέας Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30743
Τόπος καταγωγής:
Δολοί, Λακωνίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν.Μιχαλακέας
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Καλαμών, αριθμ. 29, 2 Οκτωβρίου 1906, καλώς (6 42/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.