Παλιανίδης Παναγιώτης

Μητρώο uoadl:2936131 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παλιανίδης Παναγιώτης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30749
Τόπος καταγωγής:
Ικόνιον (Μ.Ασίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ανέστης Μαυρομμάτης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ζωγραφείου, αριθμ 70, 17 Ιουνίου 1906, άριστα (9 8/39)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.