Τέγουτζης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936634 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τέγουτζης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30792
Τόπος καταγωγής:
Σέρραι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Δέλλιος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 85/36, 23 Ιουνίου 1906, λίαν καλώς (8 9/50)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.