Μαυρίδης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936644 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μαυρίδης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30797
Τόπος καταγωγής:
Φιλιππούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
? Ξάννος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Φιλιππουπόλεως, αριθ. 5/29/74, καλώς (6,82), 17 Ιουνίου 1906
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.