Ζέρβας Θωμάς

Μητρώο uoadl:2937044 39 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζέρβας Θωμάς
Ημερομηνία εγγραφής:
19070917
Αύξων αριθμός:
30885
Τόπος καταγωγής:
Άρτα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Β. Ζέρβας
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα μαθηματικό)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Β' Βαρβακ. Αριθ. 52, 30 Ιουνίου 1907, λίαν καλώς (7 16/42)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.