Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2937052 32 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070918
Αύξων αριθμός:
30888
Τόπος καταγωγής:
Αποκορόνου (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Χατζηδάκης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Χανίων, αριθ. 1518/1, 14 Σεπτεμβρίου 1907, σχ. Καλώς (5 4/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.