Τορναρίτης Χριστόφορος

Μητρώο uoadl:2937054 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τορναρίτης Χριστόφορος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070918
Αύξων αριθμός:
30889
Τόπος καταγωγής:
Λεμησσός (Κύπρου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Παπαμιχαλόπουλος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβακ. Αριθ 296, 3 Ιουλίου 1907, Λίαν καλώς (7 45/48)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.