Κοινωνικοπολιτικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν (1895-1913)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937320 22 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σπηλιοπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Βρεττός, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικοπολιτικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν (1895-1913)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινωνικοπολιτικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν (1895-1913)
Περίληψη:
Στην συγκεκριμένη εργασία διερευνώνται τα βασικά πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα που αναπτύχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των ετών από το 1895 έως το 1913 στην Εφημερίδα των Κυριών, την οποία εξέδιδε στην Αθήνα η Καλλιρρόη Παρρέν. Ειδικότερα, αρχικά έγινε η βιβλιογραφική έρευνα για τον προσδιορισμό του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου αναφοράς της εξεταζόμενης περιόδου, και στη συνέχεια ακολούθησε η αρχειακή μελέτη των φύλλων της Εφημερίδος των Κυριών, η επιλογή της σχετικής με την θεματολογία αρθρογραφίας, η επεξεργασία και η σύνθεση των μελετούμενων στοιχείων και τέλος, η παράθεση των συμπερασμάτων. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη κεντρικών θεμάτων που απασχόλησαν την Εφημερίδα των Κυριών, σε συνάρτηση με τις πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις εκείνης της εποχής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Καλλιρρόη Παρρέν, Εφημερίς των Κυριών, πολιτικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα, εκπαιδευτικά ζητήματα, παιδαγωγικά ζητήματα, χρονική περίοδος 1895-1913
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
478
Αριθμός σελίδων:
180

Σπηλιοπούλου_Αναστασία_Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.