Έκφραση της kisspeptin και του υποδοχέα της GPR54 στον καρκίνο του προστάτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2937447 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-04
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ξωξάκος Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγούλα Αγγελογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Μαρία Κυριακοπούλου-Λυμπέρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Κοτσιφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κλειώ Μαυραγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Φιλίππου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρικής Σχολή, ΕΚΠΑ
Αντώνιος Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκφραση της kisspeptin και του υποδοχέα της GPR54 στον καρκίνο του προστάτη
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έκφραση της kisspeptin και του υποδοχέα της GPR54 στον καρκίνο του προστάτη
Περίληψη:
Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί παγκοσμίως σήμερα την δεύτερη πιο συχνά διαγνωσμένη κακοήθεια σε άνδρες και την έκτη αιτία θανάτου από κακοήθεια. Παρά την επαναστατική ανακάλυψη του PSA, αυτό δεν αποτελεί ειδικό μοριακό δείκτη για τον καρκίνο του προστάτη, αφού μπορεί να αυξάνεται και σε καλοήθεις καταστάσεις του προστατικού αδένα εκτός από τον καρκίνο. Το γεγονός της μη ειδικότητας του PSA για τον προστατικό καρκίνο καθιστά ανεπαρκή τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρώιμη διάγνωση της νόσου. Η υποτροπή και πρόοδος της νόσου που παρατηρούνται συχνά μετά από την αρχική ριζική θεραπεία -χειρουργική επέμβαση ή/και ακτινοθεραπεία- αυξάνει σημαντικά την θνητότητα από τον καρκίνο του προστάτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανεύρεση άλλων εναλλακτικών διαγνωστικών εξετάσεων ή άλλων μοριακών βιοδεικτών, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των ασθενών με κλινικά σημαντικό καρκίνο προστάτη. Παράλληλα η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα της μοριακής βιολογίας και γενετικής, με την δυνατότητα ανάλυσης του γονιδιώματος, έχει ανοίξει νέες κατευθύνσεις στην κατανόηση της μοριακής βιολογίας του προστατικού καρκίνου με ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Ένα από τα μόρια που έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η κισπεπτίνη και η δράση της στον τομέα της ογκολογίας. Στην παρούσα μελέτη ερευνάται ανοσοϊστοχημικά η έκφραση της κισπεπτίνης (KISS1) και του υποδοχέα της GPR54 (KISS1R) στον καρκίνο του προστάτη. Μελετήθηκαν δείγματα προστατικού καρκίνου από χειρουργικά παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής ασθενών με εντοπισμένο καρκίνο, χωρίς άλλη προηγούμενη θεραπεία για τον προστατικό καρκίνο. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν μια αυξημένη έκφραση της κισπεπτίνης KISS1 και του υποδοχέα KISS1R σε αρχικά στάδια καρκίνου προστάτη σε σύγκριση με πιο προχωρημένα στάδια. Επιπλέον παρατηρήθηκε προοδευτική μείωση της έκφρασης των KISS1, KISS1R, όσο αυξανόταν το παθολογοανατομικό στάδιο, το Gleason score του καρκίνου, καθώς και ο βαθμός κακοήθειας με βάση την ταξινόμηση Gleason Grade Group κατά ISUP2014. Η παρουσία PIN και τα θετικά χειρουργικά όρια δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την έκφραση των KISS1, KISS1R. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης συμβαδίζουν με τα δεδομένα που υπάρχουν έως σήμερα στην διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν στην μείωση της έκφρασης της κισπεπτίνης KISS1 και του υποδοχέα της KISS1R στον καρκίνο προστάτη. Είναι ευνόητο ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την διερεύνηση του ρόλου του συμπλέγματος KISS1/KISS1R στον καρκίνο προστάτη, καθώς και για τον ενδεχόμενο ρόλο του μελλοντικά στην διάγνωση και αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης και εξέλιξης του καρκίνου ή ακόμα και στην αναζήτηση συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπισή του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
KISS1, KISS1R, GPR54, Κισπεπτίνη, Καρκίνος προστάτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
310
Αριθμός σελίδων:
216
Xoxakos Ioannis PhD.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο