«Η πρακτική του chemsex στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα: Η τελετουργική διεργασία για τη διαχείριση της έλλειψης και η συνάντηση με τον άλλον, μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937482 24 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αποστολίδου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λίσσυ Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλία Ίσαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλος: Ντιάνα Χαρίλα, Μέλος ΕΔΙΠ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η πρακτική του chemsex στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα: Η τελετουργική διεργασία για τη διαχείριση της έλλειψης και η συνάντηση με τον άλλον, μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η πρακτική του chemsex στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα: Η τελετουργική διεργασία για τη διαχείριση της έλλειψης και η συνάντηση με τον άλλον, μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων»
Περίληψη:
Περίληψη
Η παρούσα ποιοτική πιλοτική έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη βιωμένη εμπειρία συμμετοχής σε chemsex διαδικασίες, υπό το πρίσμα τόσο της ιεροτελεστικής διάστασης που η χρήση και η σεξουαλική συνεύρεση λαμβάνει εντός τους όσο και της όποιας προοπτικής αναδεικνύεται για αποταύτιση από αυτές. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν πέντε ενήλικες ομοφυλόφιλοι άντρες (26-44 ετών), μεσαίου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε chemsex δραστηριότητες. Έχοντας διασφαλίσει τα δεοντολογικά προαπαιτούμενα, οι εν λόγω ενήλικες συγκρότησαν την ομάδα εστίασης (focus group) της συγκεκριμένης έρευνας, από τις συζητήσεις της οποίας προήλθε το συλλεχθέν αφηγηματικό υλικό. Για την ανάλυσή του ακολουθήθηκαν οι κανόνες που προβλέπει η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, η οποία και συμπληρώθηκε αναστοχαστικά από μια ψυχαναλυτική προσέγγιση και σύνθεση. Από την ανάλυση αναδείχθηκε ο πολυδιάστατος χαρακτήρας που η ουσία και η διαδικασία της χρήση της επιτελούν για τους εμπλεκόμενους, τόσο σε ενδοψυχικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Ο τελετουργικός χαρακτήρα που διέπει τη χρήση και τη σεξουαλική πράξη φάνηκε να δομεί (αλλά και να επιβάλλει) για εκείνους ένα πλαίσιο ανήκειν, απαλλαγμένο από αναστολές και από το τραύμα που γεννά εντός τους η μη-κανονική σεξουαλικότητα. Παράλληλα, η αναδειχθείσα φετιχοποιημένη ποιότητα που αποκτά μια σειρά πρακτικών εντός του chemsex χώρου (ουσία, διαδικασία της χρήσης, πορνογραφία, σεξ χωρίς προφυλάξεις) μοιάζει για τους συμμετέχοντες να λειτουργεί διπλά: τόσο ως απάντηση στο υπόρρητο σύγχρονο κοινωνικό αίτημα για απάρνηση της έλλειψης, όσο και ως διαπραγμάτευση της σχέσης- συνάντησής τους με τον Άλλο. Τέλος, η εμπλοκή των συμμετεχόντων στις υπό μελέτη δραστηριότητες φάνηκε να αναδύει τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της ταυτότητας που καταλήγουν να ενδύονται (χρήστης, «πρεζάκι», ομοφυλόφιλος), και μέσα από την όποια επανεγγραφή επιχειρούν, μερικώς να επαναλαμβάνουν ή/ και να ανθίστανται σε αυτό που πάντα θα διαφεύγει της εγγραφής του υποκειμένου στη σεξουαλικότητα.
Λέξεις-Κλειδιά: Chemsex, μη κανονική σεξουαλικότητα, εθιστική λύση, τελετουργία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Κλειδιά: Chemsex, μη κανονική σεξουαλικότητα, εθιστική λύση, τελετουργία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
164
Διπλωματική Εργασία (Αποστολίδου Άννα).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο