Οι διαστάσεις της φιλίας και η σχέση τους με την αίσθηση της ευεξίας στην παιδική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937493 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αννούση Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λαμπροπούλου Αικατερίνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Λιανός Παναγιώτης Διδάκτωρ Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Χατζηχρήστου Χρυσή Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι διαστάσεις της φιλίας και η σχέση τους με την αίσθηση της ευεξίας στην παιδική ηλικία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι διαστάσεις της φιλίας και η σχέση τους με την αίσθηση της ευεξίας στην παιδική ηλικία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τη σχέση της φιλίας και των διαστάσεών της σε σχέση με τη σχολική ευεξία στην παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια της φιλίας, οι βασικοί παράγοντες και οι διαστάσεις της, καθώς και η σημασία της στην ανάπτυξη των παιδιών. Παράλληλα μελετάται η σχέση αυτών των διαστάσεων με την ευεξία των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 184 παιδιά δημόσιων δημοτικών σχολείων από την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε η Mc Gill κλίμακα αξιολόγησης φιλίας, καθώς και η κλίμακα υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας στο σχολείο (Mendelson & Aboud, 2014 ·Tian, Wang & Huebner, 2015). Χορηγήθηκαν και ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα παιδιά υιοθετούν θετική στάση ως προς τη δημιουργία φιλικών σχέσεων και τόνισαν ιδιαίτερα τις διαστάσεις των φιλικών σχέσεων που αφορούν τη συντροφικότητα, την αλληλοβοήθεια, την οικειότητα, την αυτοεπιβεβαίωση, την αξιοπιστία στη συνεργασία και τη συναισθηματική ασφάλεια. Επιπλέον βρέθηκαν διαφορές ως προς το φύλο με τα αγόρια να βιώνουν χαμηλότερα το αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσης, της συναισθηματικής ασφάλειας αλλά και της σχολικής ευεξίας μέσω της φιλίας σε σχέση με τα κορίτσια. Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα, φάνηκε ότι η σχολική ευεξία μπορεί να προβλεφθεί από τα αισθήματα αυτοεπιβεβαίωσης, συναισθηματικής ασφάλειας αλλά και από το γενικό βαθμό των μαθητών, την ηλικία τους και την εκπαίδευση του πατέρα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο, με στόχο την ενίσχυση της σχολικής ευεξίας και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
φιλία, παιδική ηλικία, σχολική ευεξία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
73
ΑΝΝΟΥΣΗ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο