Μελέτη της επίδρασης της μορφής των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων Χημείας 2018-2019 στις επιδόσεις των μαθητών .Πλαίσιο ανάλυσης θεμάτων Χημείας D-A-C (Definition-Algorithmic-Conceptual)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937567 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σκαλτσά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Κωνσταντίνος Μεθενίτης, Αναπλ. Καθηγητής ., Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της μορφής των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων Χημείας 2018-2019 στις επιδόσεις των μαθητών .Πλαίσιο ανάλυσης θεμάτων Χημείας D-A-C (Definition-Algorithmic-Conceptual)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της μορφής των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων Χημείας 2018-2019 στις επιδόσεις των μαθητών .Πλαίσιο ανάλυσης θεμάτων Χημείας D-A-C (Definition-Algorithmic-Conceptual)
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναβάθμιση της εννοιολογικής κατανόησης αποτελεί σημαντικό ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία . Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν ένα μέσο αποτύπωσης του επιπέδου εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών.
Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η αναζήτηση και διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στην πτώση των επιδόσεων των μαθητών στις ΠΕΧ του έτους 2019 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2018 . Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων Χημείας των ετών 2018 και 2019 με τη μέθοδο πλαισίου ανάλυσης Γενικών Εξετάσεων Χημείας ( D-A-C ) που πρότειναν οι K. Christopher Smith et al [1] σε συσχέτιση με τις επιδόσεις των μαθητών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα . Στο πρώτο επίπεδο έγινε η ταξινόμηση των γνωστικών στόχων των ερωτημάτων σε συνδυασμό με τη μοριοδότηση των θεμάτων, ταξινομία που ανέδειξε την ποσοτική σχέση μεταξύ τους. Στο δεύτερο επίπεδο μελετήθηκε ποσοστιαία αφενός η επίδοση του συνόλου των μαθητών της Επικράτειας σε κάθε βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας κάθε υποερωτήματος και αφετέρου η επίδοση ατομικά κάθε μαθητή σε κάθε υποερώτημα , αλλά και στο σύνολο των θεμάτων . Το σύνολο των μαθητών της Επικράτειας για το 2018 είναι 63.351, ενώ για το 2019 είναι 60.876. Στην εξατομικευμένη μελέτη της επίδοσης των μαθητών τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι για το έτος 2018 αναλυτικές βαθμολογίες ΠΕΧ από 136 μαθητές , ενώ για το έτος 2019 διαθέτουμε τις αντίστοιχες βαθμολογίες από 1357 μαθητές.
Η ανάλυση των θεμάτων των ΠΕΧ έδειξε ότι τα θέματα περιέχουν χαμηλό ποσοστό ερωτήσεων εννοιολογικού περιεχομένου και συγκεκριμένα 26% το 2018 και 34% το 2019 . Η αύξηση του ποσοστού των ερωτήσεων εννοιολογικού περιεχομένου στις εξετάσεις το 2019 , οι οποίες απαιτούν υψηλού γνωστικού επιπέδου δεξιότητες , είχε ως αποτέλεσμα σημαντική πτώση στην επίδοση των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 10% περίπου των μαθητών έγραψαν άριστα το 2018 και 1,5% έγραψαν άριστα το 2019.
Προτείνονται τρόποι αναμόρφωσης των θεμάτων και γενικότερα των ερωτημάτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναβάθμιση της εννοιολογικής κατανόησης αποτελεί σημαντικό ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία . Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν ένα μέσο αποτύπωσης του επιπέδου εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών.
Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η αναζήτηση και διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στην πτώση των επιδόσεων των μαθητών στις ΠΕΧ του έτους 2019 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2018 . Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων Χημείας των ετών 2018 και 2019 με τη μέθοδο πλαισίου ανάλυσης Γενικών Εξετάσεων Χημείας ( D-A-C ) που πρότειναν οι K. Christopher Smith et al [1] σε συσχέτιση με τις επιδόσεις των μαθητών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα . Στο πρώτο επίπεδο έγινε η ταξινόμηση των γνωστικών στόχων των ερωτημάτων σε συνδυασμό με τη μοριοδότηση των θεμάτων, ταξινομία που ανέδειξε την ποσοτική σχέση μεταξύ τους. Στο δεύτερο επίπεδο μελετήθηκε ποσοστιαία αφενός η επίδοση του συνόλου των μαθητών της Επικράτειας σε κάθε βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας κάθε υποερωτήματος και αφετέρου η επίδοση ατομικά κάθε μαθητή σε κάθε υποερώτημα , αλλά και στο σύνολο των θεμάτων . Το σύνολο των μαθητών της Επικράτειας για το 2018 είναι 63.351, ενώ για το 2019 είναι 60.876. Στην εξατομικευμένη μελέτη της επίδοσης των μαθητών τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι για το έτος 2018 αναλυτικές βαθμολογίες ΠΕΧ από 136 μαθητές , ενώ για το έτος 2019 διαθέτουμε τις αντίστοιχες βαθμολογίες από 1357 μαθητές.
Η ανάλυση των θεμάτων των ΠΕΧ έδειξε ότι τα θέματα περιέχουν χαμηλό ποσοστό ερωτήσεων εννοιολογικού περιεχομένου και συγκεκριμένα 26% το 2018 και 34% το 2019 . Η αύξηση του ποσοστού των ερωτήσεων εννοιολογικού περιεχομένου στις εξετάσεις το 2019 , οι οποίες απαιτούν υψηλού γνωστικού επιπέδου δεξιότητες , είχε ως αποτέλεσμα σημαντική πτώση στην επίδοση των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 10% περίπου των μαθητών έγραψαν άριστα το 2018 και 1,5% έγραψαν άριστα το 2019.
Προτείνονται τρόποι αναμόρφωσης των θεμάτων και γενικότερα των ερωτημάτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάλυση θεμάτων εξετάσεων, Πανελλήνιες εξετάσεις Χημείας, ταξινομία γνωστικών στόχων , εννοιολογικές ερωτήσεις , Αλγοριθμικές ερωτήσεις . επιδόσεις.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
112
ΜΤΠ FINAL FINAL1.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο