Η διαχείριση του δότη οργάνων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937815 36 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Μυριανθεύς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Άννα Κορομπέλη, ΕΔΙΠ , Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση του δότη οργάνων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διαχείριση του δότη οργάνων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές και είναι η πιο αποτελεσματική διαθέσιμη θεραπεία σε τελικού σταδίου ανεπάρκειες ορισμένων οργάνων. Δυστυχώς, υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του αριθμού των δοτών και του αριθμού των ασθενών στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση. Το επίμονο έλλειμμα στα μεταμοσχεύσιμα όργανα μαζί με τα περιορισμένα επιστημονικά στοιχεία που καθοδηγούν την κλινική διαχείριση του δότη οργάνων δικαιολογούν την ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης που να προκύπτουν από κλινικές δοκιμές προκειμένου να βελτιωθεί η φροντίδα που παρέχεται στους δότες και τα αποτελέσματα των ληπτών, μειώνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ των αναγκών μεταμόσχευσης και της προσφοράς οργάνων.
Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση των διαθέσιμων θεραπειών ή παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση των δοτών μετά τον εγκεφαλικό θάνατο και η αξιολόγηση των επιδράσεων των θεραπειών του νεκρού δότη συμπαγών οργάνων στη λειτουργία του μοσχεύματος ή/και στην επιβίωση μετά τη μεταμόσχευση.
Μεθοδολογία: Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane library ανασκοπήθηκαν συστηματικά για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που συνέκριναν τη θεραπεία του νεκρού δότη έναντι της λήψης εικονικού φαρμάκου ή τη μη λήψη θεραπείας.
Αποτελέσματα: Από τις 5.894 μελέτες που βρέθηκαν κατά την αναζήτηση, 33 συμπεριλήφθηκαν στη παρούσα ανασκόπηση. Κλινικά οφέλη κατά τη διαχείριση του θανούντος δότη, παρουσίασαν, κατά κύριο λόγο, η θεραπευτική υποθερμία, η ισχαιμική προγύμναση και η αιμοδυναμική υποστήριξη του δότη με τη χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων (ντοπαμίνη, προσταγλανδίνη Ι2, χαμηλού μοριακού βάρους κολλοειδές υδροξυαιθυλάμυλο).
Συμπεράσματα: Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να προκύψει το συμπέρασμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή εξειδικευμένη παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί και να χορηγηθεί στο νεκρό δότη και να αποτελούν μέρος της τυπικής διαχείρισης του νεκρού δότη οι οποίες να μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του μοσχεύματος ή την επιβίωση του ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εγκεφαλικός θάνατος, Νεκρός δότης οργάνων, Διαχείριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
124
Αριθμός σελίδων:
98

ΜΔΕ_Η διαχείριση του δότη οργάνων στη ΜΕΘ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.