Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2937872 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τίτλος:
Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το παρόν κείμενο εξετάζει συγκριτικά τα απαιτήματα-συμπεράσματα της θεωρίας του N. J. Spyman (1943) με την απόρρητη έκθεση (1945) του καθηγητού της Σορβόννης Alexandre Kojève προς τον στρατηγό Charles André Joseph Marie de Gaulle, περί δημιουργίας της ΕΚΑΧ και μετάπειτα ΕΟΚ και ΕΕ, υπό το φως της δημιουργίας μιας "Λατινικής Αυτοκρατορίας" αποτελουμένης από την προεξάρχουσα εις αυτήν Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, με τις αποικίες τους, οι οποίες θα λειτουγούσαν ως ενδιάμεση ζώνη ασφαλείας μεταξύ της "Αγγλοσαξωνικής Αυτοκρατορίας" και τις Σλαβοορθοδόξου Σοβιετικής Αυτοκρατορίας.
Έτος δημοσίευσης:
2017
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Εκδότης:
Συνέδριο
Τίτλος συνεδρίου:
Συνέδριο γιὰ τὴν Ἡμέρα Μνήμης τῶν 72 Χρόνων ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Πολέμου (Ξενοδοχεῖον Caravel)
Σελίδες:
1-9 (231-239)
Λέξεις-κλειδιά:
Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες