Συσχέτιση μεταξύ ενημέρωσης και προεγχειρητικού άγχους σε ασθενείς χειρουργικής κλινικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937965 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-06
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πετρογιάννη Ελισάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλάνης Πέτρος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Καϊτελίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Σίσκου Όλγα, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση μεταξύ ενημέρωσης και προεγχειρητικού άγχους σε ασθενείς χειρουργικής κλινικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση μεταξύ ενημέρωσης και προεγχειρητικού άγχους σε ασθενείς χειρουργικής κλινικής
Περίληψη:
Η περιεγχειρητική περίοδος έχει υποστηριχθεί ότι είναι ιδιαίτερα στρεσογόνος όχι μόνο για τον ίδιο το χειρουργικό ασθενή, αλλά και για τα άτομα που τον περιβάλλουν. Επιπρόσθετα, τα υψηλά και παρατεταμένα επίπεδα προεγχειρητικού άγχους οδηγούν σε καθυστερημένη επούλωση των τραυμάτων και υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης, αυξημένες απαιτήσεις για αναισθησία και αναλγησία και αυξημένα επίπεδα μετεγχειρητικού πόνου. Η παροχή ελλιπούς ενημέρωσης κατά το προεγχειρητικό στάδιο φαίνεται να αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για το προεγχειρητικό άγχος.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της ενημέρωσης και του προεγχειρητικού άγχους σε χειρουργικούς ασθενείς.
Υλικό-Μέθοδος: Εκπονήθηκε συγχρονική μελέτη (cross-sectional-study), η οποία βασίστηκε στη συμπλήρωση της Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (HADS) για τη μέτρηση του προεγχειρητικού άγχους και του Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από την Πληροφόρηση (ISQ). Το δείγμα αποτελούνταν από 100 ασθενείς της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», της 7ης ΥΠΕ.
Αποτελέσματα: Το 73% των ασθενών ήταν ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την ενημέρωση, ενώ το 84% θεωρούσε ότι αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί. Η αύξηση της ικανοποίησης από την ενημέρωση σχετίζονταν με μείωση της συνολικής βαθμολογίας άγχους και κατάθλιψης (HADS) (p=0,001).Η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου σχετίζονταν με μείωση της συνολικής βαθμολογίας άγχους και κατάθλιψης (HADS) (p=0,036), ενώ οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία άγχους (HADS-A) σε σχέση με τους άνδρες (p=0,015).
Συμπεράσματα: Η προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νοσηλευτική κλινική πρακτική, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή πλήρους και επαρκούς προεγχειρητικής ενημέρωσης στους ασθενείς.
Λέξεις- κλειδιά: προεγχειρητικό άγχος, προεγχειρητική ενημέρωση, χειρουργικοί ασθενείς, κλίμακα HADS, ερωτηματολόγιο ISQ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προεγχειρητικό άγχος, Προεγχειρητική ενημέρωση, Χειρουργικοί ασθενείς, Κλίμακα HADS, Ερωτηματολόγιο ISQ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
92

ΜΤΠΧ.ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ.ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ.2021.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.