Επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών ΜΕΘ στην αναγνώριση καρδιακών αρρυθμιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940228 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ντέμου Αντιγόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνία Καλογιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Θεόδωρος Καπάδοχος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Γεωργία Γερογιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών ΜΕΘ στην αναγνώριση καρδιακών αρρυθμιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών ΜΕΘ στην αναγνώριση καρδιακών αρρυθμιών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ικανότητα αναγνώρισης των καρδιακών αρρυθμιών από τους νοσηλευτές είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έγκαιρη και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σχετικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών.
Μέθοδος: Διεξήχθη προοπτική περιγραφική μελέτη σε 4 νοσοκομεία του νομού Αττικής. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 90 νοσηλευτές, που εργάζονταν σε ΜΕΘ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε δημογραφικά, επαγγελματικά στοιχεία και 31 ερωτήσεις αξιολόγησης γνώσεων κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (2015).
Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach’s a ήταν 0,802. Το 85,6% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία (±ΤΑ) των νοσηλευτών ήταν 37,47 (±7,79) έτη. Ο μέσος αριθμός σωστών απαντήσεων στο συνολικό ερωτηματολόγιο των νοσηλευτών ήταν 23,26 (±5,11) ερωτήσεις. Κατά την πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση βρέθηκε, ότι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων ήταν η ηλικία (p=0,001), τα έτη προϋπηρεσίας σε ΜΕΘ (p=0,002), η κατοχή σεμιναρίων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (p=0,018), το επίπεδο βασικής εκπαίδευσης (p=0,013) και η συχνότητα αντιμετώπισης περιστατικών καρδιακής ανακοπής ανά έτος (p=0,006).
Συμπεράσματα: Το επίπεδο γνώσεων των νοσηλευτών στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών ήταν μέτριο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική και συνεχή εκπαίδευση των νοσηλευτών στις καρδιακές αρρυθμίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αναγνώριση, Αντιμετώπιση, Αρρυθμίες, Γνώσεις, Νοσηλευτές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
113

Διπλωματική Εργασία- Ντέμου Αντιγόνη.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.