«Η οικονομική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940319 32 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-30
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λουκάς Τσούκαλης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Κατσίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Υφαντής, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μιχαήλ Τσινισιζέλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Κουτσιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ
Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πα Πει.
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η οικονομική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η οικονομική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»
Περίληψη:
H μελέτη των διεθνών οικονομικών κρίσεων και των συνεπειών τους στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του γνωστικού αντικειμένου της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί, μεταξύ άλλων, το ερώτημα κατά πόσο οι οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν την ισορροπία οικονομικής ισχύος ανάμεσα στις δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007–2008 και η ευρωπαϊκή κρίση χρέους του 2010–2015 ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση στη διεθνή βιβλιογραφία.
Στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, ο οικονομικός παράγοντας έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο χαρακτηριστικό που διαμορφώνει την εξέλιξη τους. Αντιστοίχως, η οικονομική ισχύς αποτελεί πλέον το κρισιμότερο συστατικό στοιχείο του μεγέθους της ισχύος στο διεθνές σύστημα. Η αποτίμηση των συσχετισμών οικονομικής ισχύος ανάμεσα στις χώρες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή της διακρατικής ιεραρχίας της παγκόσμιας οικονομίας, αναδεικνύοντας τις ηγεμονικές οικονομικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Η συσχέτιση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων με την ισορροπία ισχύος στην παγκόσμια οικονομία αποτέλεσε την αφορμή για την επιλογή του κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος της διατριβής. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την επιρροή και την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία και να εξακριβώσει τις μεταβολές που έχουν προκύψει σε αυτή κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης των συνεπειών που έχουν προκύψει από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη η ΕΕ στη σύγχρονη ιστορία της, ήτοι τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση χρέους της ευρωζώνης.
Το ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται μέσω της σύγκρισης των συνεπειών που έχει επιφέρει η παγκόσμια οικονομική κρίση στην ισορροπία οικονομικής ισχύος ανάμεσα στις τρεις ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις του διεθνούς συστήματος (ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα). Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει μία συνέχεια της έρευνας του Y. Cassis στο πόνημά του Crises and Opportunities-The Shaping of Modern Finance και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το κατά πόσο οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή άλλα σημαντικά γεγονότα επηρεάζουν την ισορροπία οικονομικής ισχύος στην υψηλότερη κλίμακα ιεραρχίας της παγκόσμιας οικονομίας.
Αυτή η συγκριτική μελέτη αφορά τις βασικότερες θεματικές διαστάσεις της παγκόσμιας οικονομίας όπως αναφέρονται και θα αναλύονται κατά την περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου της διατριβής. Οι βασικές θεματικές διαστάσεις της παγκόσμιας οικονομίας είναι το διεθνές νομισματικό σύστημα, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, οι διεθνείς επενδυτικές ροές και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική ισχύς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ισορροπία ισχύος, παγκόσμια οικονομική κρίση, κρίση του Ευρώ, διεθνές σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
361
Αριθμός σελίδων:
394
FINAL τελικό αντίτυπο.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο