Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανέλκυση ναυαγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940579 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-08
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σίνου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασίου Γαρυφαλλιά - καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Χριστοδούλου Δημήτριος - επικ. καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Βερβεσός Νικόλαος - επικ. καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανέλκυση ναυαγίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανέλκυση ναυαγίου
Περίληψη:
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία συνιστά το εκπαιδευτικό μου πόνημα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Ναυτικού Δικαίου και τιτλοφορείται ως «Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ανέλκυση ναυαγίου».

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η προσέγγιση ενός ναυτικού ατυχήματος/ναυαγίου, υπό το πρίσμα του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού μας Δικαίου, ιδίως αναφορικά με το ζήτημα της ανέλκυσης του.

Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα ποικίλα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανέλκυσης ενός ναυαγίου και πώς αυτά αντιμετωπίζονται από το θεσπισμένο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με κατεύθυνση προς το εθνικό νομοθετικό μας πλαίσιο και αναλύοντας τον ν. 2881/2001.

Η επίλυση ενός τόσο σημαντικού και παράλληλα δυσχερούς ζητήματος αποτελούσε ανέκαθεν και εξακολουθεί να αποτελεί ένα αίτημα ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, με πρώτα τα κράτη που δραστηριοποιούνται ενεργά στην ναυτιλία. Δειλά δειλά τα βήματα γίνονται και οι νομικές δικλείδες εμφανίζονται, προκειμένου να αποσοβήσουν τα διάφορα προβλήματα από την ανέλκυση ενός ναυαγίου, ωστόσο το αίτημα για ένα άρτιο, ολοκληρωμένο και ουσιαστικό διεθνές νομοθετικό πλαίσιο παραμένει ακόμη ενεργό και ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Ναυτικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ναυάγιο, Ν. 2881/2001, ναυάγιο στη Σαντορίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
72

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ .perg.pdf
717 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.