Η θυρεοειδική λειτουργία στη διάρκεια της κύησης και στη λοχεία στην ίδια κοόρτη εγκύων γυναικών.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2944098 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-28
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σακκάς Ευάγγελος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Μαστοράκος Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βραχνής Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Συριστατίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Σταυρούλα Μιχαλά Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Πέτρος Δρακάκης Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η θυρεοειδική λειτουργία στη διάρκεια της κύησης και στη λοχεία στην ίδια κοόρτη εγκύων γυναικών.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η θυρεοειδική λειτουργία στη διάρκεια της κύησης και στη λοχεία στην ίδια κοόρτη εγκύων γυναικών.
Περίληψη:
Η θυρεοειδική φυσιολογία και αυτοανοσία μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο ρόλος της οιστραδιόλης, κορτιζόλης και TGFbeta-1 στη λειτουργία του θυρεοειδούς εκτός εγκυμοσύνης είναι σχετικά γνωστός. Αντιθέτως ο ρόλος αυτών των μορίων στη θυρεοειδική λειτουργία και αυτοανοσία κατά τη διάρκεια της κύησης και της περιόδου της λοχείας είναι ελάχιστα μελετημένος. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τις πιθανές συσχετίσεις των παραπάνω μορίων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της περιόδου της λοχείας στην ίδια κοόρτη 93 γυναικών οι οποίες μελετήθηκαν προοπτικά από το 2015 έως το 2017. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην 24η και 36η εβδομάδα κύησης και στην 1η εβδομάδα λοχείας με στόχο την μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών TSH, FT3, FT4, rT3, των anti-TPO, anti-Tg, της οιστραδιόλης, κορτιζόλης και του TGFbeta-1. Οι συγκεντρώσεις των anti-TPO ήταν υψηλότερες στην 1η εβδομάδα λοχείας συγκριτικά με την 24η και 36η εβδομάδα κύησης (p < 0.05). Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στην 36η εβδομάδα κύησης ήταν μεγαλύτερες και εκείνες του TGFbeta-1 χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες στην 24η εβδομάδα κύησης και στην 1η εβδομάδα λοχείας (p<0.05). Οι μέσες συγκεντρώσεις TGF-β1 και κορτιζόλης στα ίδια χρονικά σημεία παρατήρησης μεταβάλλονται αντίθετα. Η μέση τιμή της συγκέντρωσης της rT3 της πρώτης επιλοχείου εβδομάδος ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη της 24ης (P<0.001) και 36ης (P<0.001) εβδομάδας κύησης. Στην 1η εβδομάδα λοχείας οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης βρέθηκαν να συσχετίζονται αρνητικά με τις συγκεντρώσεις των anti-Tg (r=-0.419) (p<0.05). Το ΔTGFbeta-1 ήταν ο καλύτερος αρνητικός και το ΔΕ2 ο καλύτερος θετικός προγνωστικός δείκτης των συγκεντρώσεων anti-TPO της 1ης εβδομάδας λοχείας (p<0.05, b=-0.509; p<0.05, b=0.459, αντίστοιχα). Αυτή είναι η μόνη εργασία που έχει μελετήσει τις συγκεντρώσεις TGF-β1 στην ίδια κοόρτη γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης και της επιλόχειας περιόδου. Επιπλέον στην επιλόχειο περίοδο αυξημένες συγκεντρώσεις TGFbeta-1 σχετίζονται με μειωμένη
αύξηση των συγκεντρώσεων των anti-TPO σε σχέση με το 3ο τρίμηνο κύησης γεγονός που υποδηλώνει τον ανοσοκατασταλτικό ρόλο του TGFbeta-1. Συμπερασματικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της περιόδου της λοχείας τα μόρια οιστραδιόλη, κορτιζόλη και TGFbeta-1 συσχετίζονται με την καταστολή των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θυρεοειδής, Αυτοανοσία, Οιστραδιόλη, Κορτιζόλη, TGFβ1
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
96
ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ2.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο