Μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944157 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-29
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γρηγορόπουλος Φώτιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Ζούλιας, Μέλος Ε.Δι.Π, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Παρίσης Γάλλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφοος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται με τα σημερινά συστήματα διακίνησης ιατρικών στοιχείων ασθενών και να εξεταστεί η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου με πρόσβαση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα βασικά θέματα που έπρεπε να καλυφθούν για την εφαρμογή ώστε να επιτευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών στον ηλεκτρονικό φάκελο ήταν η αποκέντρωση, η διαφάνεια, η ασφάλεια και η αδιαβλητότητα των πληροφοριών. Ιδανική τεχνολογία είναι το Hyperledger Blockchain η οποία καλύπτει όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις. Με την χρήση των έξυπνων συμβολαίων που θα δούμε παρακάτω θα εξετάσουμε την λογική για τον κάθε εμπλεκόμενο (ασθενείς, νοσοκομεία, γιατροί). Η εφαρμογή αυτή θα αλλάξει το τρόπο πρόσβασης και ανταλλαγής ιατρικών αρχείων. Πλέον η τελική εφαρμογή θα διαθέτει τη σωστή και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη πληροφορία με τμήματα αδιάβλητης πληροφόρησης κάθε σταδίου. Στα απλά συστήματα που υπάρχει η διαδικασία καταχώρισης και εύρεσης ιατρικών αποτελεσμάτων παίρνει αρκετό χρόνο η αναζήτηση ενώ είναι αδύνατη η πρόσβαση από άλλα νοσοκομεία και εξαρτάται από το επίπεδο συνεννόησης και πληροφόρησης του κάθε φορέα. Ο κάθε οργανισμός μέσω της εφαρμογής, όχι μόνο στοχεύει στην παροχή γρήγορων αποτελεσμάτων που οδηγούν στην διάσωση ανθρώπινης ζωής αλλά και στην παροχή μιας πιο αποτελεσματικής και ποιοτικής συνολικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια αναφέρεται ένα ρεαλιστικό παράδειγμα από την διαδικασία εισαγωγής ασθενούς σε Τ.Ε.Π Νοσοκομείου και πως αυτό αποτυπώνεται από Πληροφοριακό Σύστημα, πρώτης γενιάς χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ιατρικού ιστορικού. Ακολουθεί σημερινό Π.Σ.Ν δεύτερης γενιάς για τα ίδια βήματα το οποίο εμπεριέχει Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς και δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακής πληροφορίας και αναφέρουμε τα οφέλη. Τέλος επιχειρούμε να αποτυπώσουμε μια παρόμοια διαδικασία με χρήση τεχνολογίας «Αλυσίδας Μπλοκ».
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Blockchain, Hyperledger, Φάκελοι Ασθενών, Έξυπνα Συμβόλαια, Αλγόριθμοι Συναίνεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
60

Grigoropoulos Fotios Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.