Λαγκραντζιανή μελέτη της δυναμικής και των δομών κυκλοφορίας της Μεσογείου με χρήση εικονικών πλωτήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944722 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αντιβάχης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σοφιανός Σαράντης , Αναπληρωτής Καθηγητής , Τμήμα Φυσικής , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Έλενα , Καθηγήτρια , Τμήμα Φυσικής , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βερβάτης Βασίλειος , Ερευνητής , Τμημα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαγκραντζιανή μελέτη της δυναμικής και των δομών κυκλοφορίας της Μεσογείου με χρήση εικονικών πλωτήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λαγκραντζιανή μελέτη της δυναμικής και των δομών κυκλοφορίας της Μεσογείου με χρήση εικονικών πλωτήρων
Περίληψη:
Μελετάμε τη δυναμική της επιφανειακής κυκλοφορίας της Μεσογείου στις
διάφορες υπολεκάνες της και την εποχική μεταβλητότητα που αυτή παρουσιάζει
από μια λαγκραντζιανή σκοπιά. Τα δεδομένα μας προέχονται από τρισδιάστατο
μοντέλο προταρχικών εξισώσεων υψηλής ανάλυσης τύπου NEMO.
Χρησιμοποιούμε τα επιφανειακά πεδία ταχυτήτων, όπως προκύπτουν από το
μοντέλο για να προσομοιώσουμε μια σειρά πειραμάτων με εικονικούς πλωτήρες
μέσω του λογισμικού OceanParcels. Χρησιμοποιούμε μια σειρά από μετρικές που
βασίζονται στη σχετική απόσταση ζευγαριών πλωτήρων. Υπολογίζουμε την
πεπερασμένη τάση, τα μέγιστα της χωρικής κατανομής της οποίας οριοθετούν τις
λαγκραντζιανές δομές της ροής. Αυτές ο δομές καθορίζουν τις διαδικασίες
ανάμειξης και μεταφοράς, έλκοντας και απωθώντας τις γειτονικές υδάτινες μάζες
ενώ ταυτόχρονα δρουν ως εμπόδια στη ανάμειξή. Βάσει των παρατηρούμενων
δομών χαρτογραφούμε τις περιοχές ισχυρής ανάμειξης την εποχική διακύμανσή
τους σε κάθε υπολεκάνη. Επιπλέον υπολογίζουμε τη σχετική διασπορά και τον
εκθέτη Lyapunov πεπερασμένης κλίμακας, που συνδέουν τη διασπορά των
πλωτήρων με την μορφή του ενεργειακού φάσματος της ροής. Η μορφή του
ενεργειακού φάσματος καθορίζει την κατανομή της ενέργειας και συνεπώς τη
δυναμική και τις δομές της κυκλοφορίας που μπορούν να αναπτυχθούν στις
διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Με τις παραπάνω μετρικές βρίσκουμε τις
δυναμικές κλίμακες της ροής στη Μεσόγειο και τις συνδέουμε με τα φυσικά τους
αίτια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
λαγκραντιανή κίνηση, ανάμειξη, εποχικότητα, σχετική διασπορά, συναφείς δομές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
120

ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
73 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-11-05.