Τα συναισθήματα της ομάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944790 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κος Αλεξάκης Παναγιώτης, καθηγητή Οικονομικής Επιχειρήσεων και Αγορών ,μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Κος Πανταζάκος Παναγιώτης, καθηγητή Φιλοσοφίας, μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Κος Κατσιμίτσης Μιχάλης, καθηγητή Φιλοσοφίας, μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα συναισθήματα της ομάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα συναισθήματα της ομάδας
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα συναισθήματα τόσο όσον αφορά το άτομο
ως μονάδα αλλά και πώς αυτά επιδρούν σε ένα σύνολο ατόμων που το περιγράφουμε
ως ομάδα. Επίσης θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και πώς ο ηγέτης ως
άτομο χρησιμοποιεί την εξουσία του ώστε να παράγει αποτελέσματα για το σύνολο
της ομάδας. Επιπλέον, θα εξεταστεί η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και
πώς αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο για τον ηγέτη όσο και για το σύνολο
της ομάδας, πώς στις μέρες μας έχει γίνει από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για
την επιβίωση και ευημερία μιας ομάδας αλλά και της διοίκησης. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή, η ανάλυση αλλά και η εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα μας οδηγήσουν σε νέες ιδέες και προτάσεις, χρήσιμες τόσο
για το κάθε άτομο ως μέλος μιας ομάδας αλλά και για τους επικεφαλής-ηγέτες μιας
ομάδας.
Στον χώρο εργασίας, όπως και σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, τα
συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο, παρακινούν, οργανώνουν, ενοχλούν και
δημιουργούν καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές, τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές
συναισθηματικές καταστάσεις ενισχύουν ή παρεμβαίνουν σε συμπεριφορές που
σχετίζονται με την εργασία. Η επιτυχία σε έναν σκοπό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο
για περαιτέρω επιτυχία σε κάποιον άλλον στόχο. Το ήπιο άγχος ή ακόμη και η
δυστυχία ενδέχεται να παρακινήσουν και να φέρουν την αλλαγή. Ωστόσο, είναι
πιθανό να προκύψουν και τα αντίθετα αποτελέσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθήματα, Ιστορία της φιλοσοφίας του συναισθήματος, Συναισθηματική νοημοσύνη, Ηγεσία, Ηγέτης, Ομάδα, Κάντ, Ντε Κάρτ, Σπινόζα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
39

Διπλωματική εργασία Σταυρόπουλος Ιωάννης.pdf
762 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.