ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INDUSTRY 4.0 ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2946213 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γιαννάκης Ανδρέας
Φούκας Ηρακλής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Κάργας, Οικονομολόγος - Επισκέπτης καθηγητής (Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως Σήμερα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INDUSTRY 4.0 ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INDUSTRY 4.0 ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη:
Η ταχύτητα εμφάνισης των σημερινών τεχνολογικών καινοτομιών δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ως κοινός αποδεκτός όρος για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα το Industry 4.0 θεωρείται η 4η Βιομηχανική Επανάσταση που χαρακτηρίζεται από τη συνδεσιμότητα και την αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών. Ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των αλλαγών. Ειδικότερα οι φαρμακοβιομηχανίες, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με άλλους τομείς , είναι ικανές να εκμεταλλευτούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τόσο στον τομέα της έρευνας με την ανάλυση των Big Data όσο και στον τομέα της παραγωγής με την τρισδιάστατή εκτύπωση φαρμάκων η φαρμακοβιομηχανία αλλάζει ταχύτατα. Αναμφίβολα όμως οι επερχόμενες αλλαγές επηρεάζουν πλήρως το εργατικό δυναμικό όλων των κλάδων. Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν το φόβο αντικατάστασης πολλών θέσεων εργασίας , ειδικότερα εκείνων με χαμηλή ειδίκευση , αλλά ταυτόχρονα αναφέρουν και την δημιουργία νέων με βάση τις ΤΠΕ. Η εκπαίδευση επίσης των εργαζόμενων θεωρείται επιτακτική αλλά και αντικείμενο συζήτησης καθώς και αυτή αλλάζει με στόχο να εναρμονιστεί με τις νέες τεχνολογίες.
Σε αυτό το πνεύμα, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει πλήρως την έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (θεωρητικό υπόβαθρο, σχεδιαστικές αρχές), επισημαίνοντας τις νέες προκλήσεις που έχουν αναδυθεί μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία εστιάζει στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας και πώς αυτός έχει επηρεαστεί από την 4η Βιομηχανική επανάσταση, εξετάζοντας ταυτόχρονα το επίπεδο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε αυτόν με χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Με τη συγκέντρωση και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας αποδεικνύεται πως υπάρχουν πολλά επιτυχή παραδείγματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον εν λόγω κλάδο, ενώ επισημαίνονται και κάποιοι παράγοντες κινδύνου προκειμένου να γίνει ομαλή η μετάβαση στη νέα αυτή τεχνολογική εποχή για τις φαρμακοβιομηχανίες.
Στο δεύτερο σκέλος της διπλωματικής εργασίας αξιολογείται ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες για την επιτυχημένη μετάβαση στη νέα εποχή που επιτάσσει η 4η Βιομηχανική επανάσταση, ο οποίος είναι το προφίλ του εργατικού δυναμικού. Η νέα αυτή επανάσταση, αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας, για τις οποίες οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα η κάλυψη των θέσεων εργασίας. Μέσω ανάλυσης τεσσάρων βάσεων δεδομένων (ESCO, O*NET, CEPIS & ICT BoK) και ενός ερωτηματολογίου (PIAAC) που διατίθενται στο κοινό και είναι ελεύθερα προς χρήση, γίνεται πλήρης χαρτογράφηση των στοιχείων που επισημαίνονται ως σημαντικότερα πλέον στην αγορά εργασίας ανά εργασιακό τομέα, ενώ παρουσιάζονται και βάσεις δεδομένων που εστιάζουν στην δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου μεταξύ όσων εργάζονται στις ΤΠΕ μέσω συνεχούς ενημέρωσης για τις βασικές δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα.
Με την παραπάνω ανάλυση, καθίσταται σαφές πως κανένας τομέας της ανθρώπινης ζωής δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την μετάβαση στην νέα τεχνολογική εποχή και πως τόσο σε επίπεδο βιομηχανιών όσο και σε επίπεδο ατομικό, η λύση είναι η πλήρης και ενημερωμένη παρακολούθηση των εξελίξεων. Σκοπός είναι η μετάβαση αυτή να διενεργηθεί με τον ομαλότερο δυνατόν τρόπο και να χρησιμοποιηθεί από όλους έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες της παραγωγής και της απόδοσης σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Βιομηχανία 4.0, Φαρμακοβιομηχανία, εργασιακή ζωή, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ESCO, O*NET, PIAAC, ICT BoK, CEPIS
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
112