Τσαλαμίδας Χ. Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2946699 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τσαλαμίδας Χ. Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
376
Τόπος καταγωγής:
Αλποχώριον Αχαϊας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικόλαος Κουμανιώτης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Πατρών, αριθ. 46, 12 Σ/βρίου 80, καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αλποχώριον 5.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.