Ζουλινός Σ. Σπυρίδων

Μητρώο uoadl:2946701 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζουλινός Σ. Σπυρίδων
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
377
Τόπος καταγωγής:
Λευκάς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεράσιμος Σέρβος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 1132, α΄Ιουλίου 80, λίαν καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Λευκάς 30.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.