Δημόσια Συμμετοχή, Αστική Βιωσιμότητα και Πράσινες Γειτονιές : Συμμετοχική έρευνα δράσης Αστικής Γεωργίας & Ψηφιακής Συλλογικότητας πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2946910 210 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Λιακοπούλου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημόσια Συμμετοχή, Αστική Βιωσιμότητα και Πράσινες Γειτονιές : Συμμετοχική έρευνα δράσης Αστικής Γεωργίας & Ψηφιακής Συλλογικότητας πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δημόσια Συμμετοχή, Αστική Βιωσιμότητα και Πράσινες Γειτονιές : Συμμετοχική έρευνα δράσης Αστικής Γεωργίας & Ψηφιακής Συλλογικότητας πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς
Περίληψη:
Η παρούσα συμμετοχική έρευνα δράσης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό την δημιουργία
συλλογικών οικολογικών πρωτοβουλιών στην πόλη, αξιοποιώντας τα παραδείγματα από δράσεις
αστικής γεωργίας σε επίπεδο πολιτών σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου.
Επιχειρήθηκε η σύνδεση σαφών περιβαλλοντικών πληροφοριών και μικρών καλλιεργητικών
δράσεων, με την εκδήλωση ευαισθητοποίησης και κατά συνέπεια, την αλλαγή της στάσης των
συμμετεχόντων με θετικές και υπεύθυνες πρακτικές απέναντι στο περιβάλλον. Αναζητήθηκαν οι
προτεραιότητες που δίνουν οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες στρατηγικές υπεράσπισης θετικών
συμπεριφορών με οικολογικό πρόσημο, καθώς και η αξία και τα νοήματα που προσδίδουν οι ίδιοι
έπειτα από την εμπειρία τους στις δράσεις.
Το όλο εγχείρημα τμηματοποιήθηκε σε:
α) ομαδικές δράσεις και μηχανισμούς αυτοοργάνωσης αστικών κήπων, όπου συντελούνται
εκπαιδευτικές, παιγνιώδεις και οικολογικές πρακτικές, διαμορφώνοντας μια συλλογικότητα, και
β) ερευνητική διερεύνηση μέσα από εργαλεία συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, συμμετοχικής
παρατήρησης και ερωτηματολογίων.
Η ομάδα που διαμορφώθηκε, σχηματοποίησε τις μορφές δράσεων, υπηρεσιών πραγμάτωσης και
συντήρησης των φυτών, ενώ παράλληλα, προσέφερε διερευνητικά μονοπάτια προς επανάληψη σε
παρόμοιες μικρές πρωτοβουλίες αστικών κήπων.
Στα τελικά αποτελέσματα, ελέγχθηκε η απόδοση κι επιτυχία των λογείς δράσεων ως προς την κάλυψη
των αναγκών και των στόχων που έθεσαν τα μέλη. Διερευνήθηκε η εμπειρική διαπραγμάτευση με τα
εκάστοτε εμπόδια που εμφανίζονταν, καθώς και η επιρροή που άσκησε η επαφή με τα φυτά στη
συνολική οπτική των συμμετεχόντων προς μια πιο υπεύθυνη διαβίωση στον αστικό χώρο.
Παράλληλα, διερευνήθηκε η εμπλοκή των συμμετεχόντων στις δράσεις και οι συνεργατικές σχέσεις
που σκιαγράφησαν τη δέσμευση των ατόμων στην ομάδα και την επέκταση της αξίας των θετικών
πρακτικών. Τέλος, λόγω των έκτακτων μέτρων και των ακραίων αλλαγών που υπέστη η
καθημερινότητα από την πανδημία του COVID-19, ερευνητική εστίαση δόθηκε στους μηχανισμούς
και τα εμπόδια που μετέβαλαν την ταυτότητα και τη μορφή των δράσεων σε οικιακούς
λαχανόκηπους. Με την ψηφιακή πλατφόρμα να αναδύεται ως το κύριο μέσο επικοινωνίας, η
αντίληψη του χώρου και η εμπειρία της χρήσης του αποτέλεσαν σημεία νοηματοδότησης και
ερευνητικής περιέργειας. Η δια ζώσης συλλογική δράση μετατράπηκε στην πορεία σε ένα ψηφιακό
λαχανόκηπο και σε ένα μέσο επικοινώνησης, διεπαφής και αλλαγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φύση στην πόλη, αστική γεωργία, ψηφιακή συλλογική δράση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
128
Αριθμός σελίδων:
159
Διπλωματική_Λιακοπούλου_compressed.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο