Ο επιπολασμός των διαφόρων μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς στις ολικές θυρεοειδεκτομές της Α’ xειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ την περίοδο Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2947290 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Θεοδωρίδης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φραγκουλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ζωγράφος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο επιπολασμός των διαφόρων μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς στις ολικές θυρεοειδεκτομές της Α’ xειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ την περίοδο Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο επιπολασμός των διαφόρων μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς στις ολικές θυρεοειδεκτομές της Α’ χειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ την περίοδο Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ως επιπολασμός ορίζεται ο «αριθμός των περιπτώσεων μιας νόσου που είναι παρούσα σε έναν πληθυσμό μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή». Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ενδοκρινικές κακοήθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και ο επιπολασμός του αυξάνεται διαρκώς παγκοσμίως. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καρκίνου του θυρεοειδούς και πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τον επιπολασμό του κάθε τύπου, επομένως, είναι σημαντικό να μελετάται ο επιπολασμός των διαφορετικών τύπων καρκίνου του θυρεοειδούς σε ποικίλες συνθήκες και πληθυσμούς.
Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπολασμού των διάφορων μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς μεταξύ των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή.
Μεθοδολογία: Για την παρούσα έρευνα, αξιοποιήθηκε ένα δείγμα 67 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή κατά το διάστημα μεταξύ Ιουνίου του 2017 και Ιουνίου του 2018 στην Α’ χειρουργική κλινική του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Τα δεδομένα υπέστησαν επεξεργασία με το στατιστικό πρόγραμμα SPSSv20.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ύπαρξης κακοήθειας στον μέγιστο θυρεοειδικό όζο μεταξύ των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή ήταν ίσος με 0,22. Εστιάζοντας στις διαφορετικές περιπτώσεις του καρκίνου του θυρεοειδούς, ο επιπολασμός του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς ήταν ίσος με 0,37, και ο επιπολασμός του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς ήταν ίσος με 0,045.
Συμπεράσματα: Ο τύπος καρκίνου του θυρεοειδούς με το μεγαλύτερο επιπολασμό αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά εκείνος του θηλώδους καρκινώματος, ενώ πολύ μικρότερα είναι τα επίπεδα του επιπολασμού του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του θυρεοειδούς, Θυρεοειδεκτομή, Επιπολασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
63

Theodoridis Charalampos MSc.pdf
797 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.