Κλινική Παρέμβαση Διαχείρισης Στρες σε Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2960487 23 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-14
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Ζαχαρώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναγνωστούλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δαρβίρη Χριστίνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χρούσος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλινική Παρέμβαση Διαχείρισης Στρες σε Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλινική Παρέμβαση Διαχείρισης Στρες σε Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Περίληψη:
Σκοπός: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ή Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική νόσο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που επηρεάζει την ευεξία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η Πυθαγόρειος Αυτογνωσία (ΠΑ) αποτελεί ένα ολιστικό μη φαρμακευτικό πρόγραμμα παρέμβασης που φαίνεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο στην ΠΣ όσο και σε άλλα χρόνια νοσήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της ΠΑ μετά την τυπική περίοδο εκπαίδευσης των 8 εβδομάδων.
Υλικό/Μέθοδος: Ο πειραματικός σχεδιασμός είναι παράλληλος δύο σκελών και αποτελεί ημι-πειραματική πραγματική ελεγχόμενη δοκιμή. Συμμετείχαν ασθενείς με την υποτροπιάζουσα μορφή της νόσου (23 στην ΠΑ και 21 στην ομάδα ελέγχου). Οι ασθενείς της ΠΑ εκπαιδεύονταν για 8 εβδομάδες και μετέπειτα συνέχιζαν να εξασκούν την τεχνική σε συνδυασμό με ενισχυτικές συνεδρίες για τις επόμενες 16 εβδομάδες. Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στη πρώτη συνάντηση, μετά την περίοδο των 8 εβδομάδων και μετά το πέρας των 24 εβδομάδων από την αρχική χορήγηση που αξιολογούσαν τη γνωστική λειτουργία, τη κόπωση, το αντιλαμβανόμενο στρες, τον τρόπος ζωής, τον ύπνο, τη κατάθλιψη, την εσωτερική συγκρότηση, και το αίσθημα μοναξιάς. Επίσης, το στρες αξιολογήθηκε βιολογικά μέσω της κορτιζόλης τρίχας.
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά την έναρξη της μελέτης. Σημειώθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις ομάδας × χρόνου κατά την περίοδο των 8 εβδομάδων για τη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, τη κόπωση, το αντιλαμβανόμενο στρες και το τρόπο ζωής. Ωστόσο, μόνο η λεκτική μνήμη, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και ο τρόπος ζωής σημείωσαν βελτίωση μετά το πέρας των 8 εβδομάδων. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ομάδας × χρόνου όσον αφορά τη κορτιζόλη τρίχας. Επίσης, δεν σημειώθηκαν παρενέργειες από την ΠΑ.
Συμπεράσματα: Η ΠΑ βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία, την σωματική κόπωση, τον τρόπο ζωής και το στρες κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της ΠΑ διατηρήθηκε μόνο για τον τρόπο ζωής, τη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και τη λεκτική μνήμη. κατά την περίοδο της παρακολούθησης. Αυτό συνηγορεί στην εξέλιξη της τεχνικής μέσω της εμπλοκής επαγγελματιών υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, είτε με την παράταση της εκπαίδευσης είτε με τακτικές συνεδρίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στρες, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Παρέμβαση, Κόπωση, Γνωστική Λειτουργία, Ημι-πειραματική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
239
Αριθμός σελίδων:
77

Διπλωματική Εργασία_ΠΣ-ΣΤΡΕΣ_Παναγοπούλου Ζαχαρώ 2021 ΑΜ20170348.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.