Διαφορική διάγνωση κεντρικού και περιφερικού ιλίγγου - Σύγχρονη προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2960689 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-14
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Φουντωτός Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Κορρές Σταύρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Κορρές Γεώργιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαφορική διάγνωση κεντρικού και περιφερικού ιλίγγου - Σύγχρονη προσέγγιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαφορική διάγνωση κεντρικού και περιφερικού ιλίγγου - Σύγχρονη προσέγγιση
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως AVS ορίζεται η αιφνίδια έναρξη ιλίγγου με ναυτία ή/και έμετο, αστάθεια βάδισης και νυσταγμό διάρκειας ημερών ή εβδομάδων. Τα συμπτώματα συνήθως αποδίδονται σε παθήσεις όπως η αιθουσαία νευροπάθεια ή η λαβυρινθίτιδα οι οποίες αποτελούν την APV. Ωστόσο, μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν ότι έως και 25% ασθενών με AVS μπορεί να πάσχουν από επικίνδυνα εγκεφαλικά επεισόδια που μιμούνται το APV. Αναφέρεται επίσης ότι στις πρώτες 24-48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ψευδώς αρνητική MRI μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με οξέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ενώ η κλασική περιγραφή προτείνει εστίαση σε παρεγκεφαλιδικά σημεία για τη διάγνωση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, μερικές παρουσιάσεις AVS δεν έχουν αταξία άκρου, δυσαρθρία ή άλλα προφανή νευρολογικά χαρακτηριστικά. Το HINTS είναι μια εξέταση που αποτελείται από 3 μέρη (Head Impulse test, Nystagmus, Test of Skew Deviation) και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την ευαισθησία για την ανίχνευση εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με AVS.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση έγινε στις ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης Pubmed και Cochrane Library.
Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι acute and vestibular and syndrome and vertigo. Η αναζήτηση τέθηκε σε χρονικό πλαίσιο 5ετιας (2015-2020). Ως φίλτρα επιλέχθηκαν οι ανασκοπήσεις και οι συστηματικές ανασκοπήσεις. Επίσης τέθηκε ως γλώσσα η αγγλική.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:
Pubmed, advanced search, all fields, review, systematic review 2015-2020 40 αποτελέσματα. Οι 37 ήταν απλές ανασκοπήσεις και οι 3 συστηματικές ανασκοπήσεις. 10 πληρούσαν τα κριτήρια. Cochrane library, all fields. 2015-2020 16 αποτελέσματα. Μία μόνο μελέτη πληρούσε τα αντίστοιχα κριτήρια με την αναζήτηση στο Pubmed.
Αποκλείστηκαν μελέτες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια ως προς τη διαφορική διάγνωση του οξέος αιθουσαίου συνδρόμου επειδή αναφέρονταν κυρίως στη διαφορική διάγνωση των αιτίων που προκαλούν ζάλη.
Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 11 μελέτες.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μετά την αρχική περιγραφή του HINTS για τη διάγνωση του AVS το 2009, υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον για τη συστηματική αξιολόγηση αυτής της τριάδας εξετάσεων ως προς τη διάγνωση εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων λιγότερο κοινών κεντρικών αιτιών της AVS. Σύντομα μετά την αρχική περιγραφή, όλο και περισσότεροι νευρολόγοι και οι νευροωτολόγοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το HINTS στην αξιολόγηση του AVS. Αυτή η τάση αυξήθηκε με τη διαθεσιμότητα του vHIT. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν τη συμβολή του vHIT στη διάγνωση ασθενών με AVS. Ο λόγος είναι ότι πρόσθεσε ποσοτικές πληροφορίες στις πρώτες κλινικές παρατηρήσεις. Η εισαγωγή του vHIT πρόσθεσε μεγαλύτερη κατανόηση της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ των αιθουσαίων οδών, του εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας. Επιπλέον, επιτρέπει την αξιολόγηση του VOR στο επίπεδο και των έξι ημικύκλιων σωλήνων, με ακριβή εντοπισμό περιφερικών έναντι κεντρικών βλαβών που συχνά επιβεβαιώνεται από την απεικόνιση του εγκεφάλου. Παρόλο που οι θεράποντες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την MRI για τη διάγνωση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η χαμηλή ευαισθησία για τον αποκλεισμό του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενή με AVS τα πρώτα 1-2 24ωρα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Η πρώιμη εξέταση με MRI στο AVS φαίνεται να έχει μικρή ευαισθησία και αναφέρεται ότι μόνο με την απεικόνιση μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης έως και 50% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων μέσα στις πρώτες 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μια εξήγηση είναι ότι οι δομικές αλλαγές καθυστερούν να γίνουν ορατές στην MRI σε σχέση με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επίσης είναι πιθανό τα μικρά αγγειακά έμφρακτα να προκαλούν ελάττωση της αιμάτωσης, ικανής να προκαλέσει συμπτώματα αλλά όχι ικανής να προκαλέσει αλλαγές στην MRI.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία η μελέτη για την ανάγκη της διαφορικής διάγνωσης του ιλίγγου που παρουσιάζεται σε ασθενείς με AVS. Μελέτες αναφέρουν ότι ποσοστό έως και 25% των ασθενών με AVS είναι πιθανόν να έχει ίλιγγο Κ.Α . Η ορθή διάγνωση στο ΤΕΠ θα δώσει τη σωστή θεραπεία στον ασθενή που πάσχει από ίλιγγο Κ.Α και δεν θα υποβάλλει τον ασθενή με ίλιγγο Π.Α σε αχρείαστες εξετάσεις. Η εξέταση HINTS φαίνεται να ισχυροποιεί τη θέση της στη διευκόλυνση της διαφορικής διάγνωσης του AVS. Τίθεται όμως σε αμφισβήτηση το σωστό αποτέλεσμα βάσει της υποκειμενικότητας της εξέτασης. Ο εξεταστής θα κρίνει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Παίζει λοιπόν ρόλο η γνώση και η εμπειρία του. Είναι δύσκολο να βασιστεί εξ’ ολοκλήρου στην κρίση του βάση της κλινικής εξέτασης. Συσκευές καταγραφής όπως η VOG ή το vHIT κάνουν πιο ξεκάθαρη τη διαφορική διάγνωση. Μένει να δούμε μελλοντικά με την ενημέρωση των θεραπόντων που ενδέχεται να εξετάσουν ασθενή με AVS ,καθώς και με αλγόριθμους για τη διαφορική διάγνωση του ιλίγγου στο AVS, την αύξηση των ποσοστών επιτυχούς και έγκαιρης αναγνώρισης Κ.Α ιλίγγου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ, Αιθουσαίο, Σύνδρομο, Ίλιγγος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
33
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο