Παράγοντες που συσχετίζονται με τη θυματοποίηση εφήβων από τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο: ιεραρχική μοντελοποίηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962472 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Δούση Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αρτεμισία Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Iατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
Θεόδωρος Σεργεντάνης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες που συσχετίζονται με τη θυματοποίηση εφήβων από τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο: ιεραρχική μοντελοποίηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες που συσχετίζονται με τη θυματοποίηση εφήβων από τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο: ιεραρχική μοντελοποίηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της ρητορικής του μίσους των εφήβων στο Διαδίκτυο, μελετώντας τους παράγοντες που συσχετίζονται με αυτήν. Με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε ένα Ιεραρχικό Μοντέλο ανάλυσης, με βάση τα δεδομένα της πανευρωπαϊκής ποσοτικής έρευνας SELMA. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε ήταν τεσσάρων επιπέδων, ξεκινώντας από το χαμηλότερος προς το υψηλότερο, παράγοντες κοινωνικής και οικογενειακής δημογραφίας, παράγοντες χρήσης του Διαδικτύου, έκθεση στη ρητορική του μίσους ως μάρτυρας, έκθεση στη ρητορική του μίσους ως θύμα ή θύτης.
Το δείγμα της έρευνας ήταν αποτέλεσμα διάδοσης των ερωτηματολογίων SELMA στο Διαδίκτυο, στις συμμετέχουσες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Γερμανία, την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία. Το δείγμα της ανάλυσης αποτελούνταν από 634 εφήβους, 13 έως 18 χρονών, που είχαν απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούσαν την έκθεση στη ρητορική του μίσους ως μάρτυρες, θύματα ή θύτες.
Από το δείγμα, το 18.3% ήταν θύματα της ρητορικής του μίσους στο Διαδίκτυο, το 9.2% θύτες και το 62.2% μάρτυρες. Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας ήταν η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της θυματοποίησης των εφήβων με την έκθεση ως μάρτυρας (OR= 4.58 (2.48-8.47) και με την έκθεση ως θύτης (OR= 7.76 (3.83- 15.71). Άλλες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ήταν μεταξύ θυματοποίησης και μη δυαδικου φύλου/διεμφυλικότητα, αναφερόμενη αναπηρία/ευαλωτότητα/, ελλιπή οικογενειακή υποστήριξη, επικοινωνία και ικανοποίηση, συνεχή σχεδόν χρήση του Διαδικτύου και χρήση του Twitter.
Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με την διεθνή βιβλιογραφία και να την ενισχύουν. Περιορισμούς της έρευνας αποτελούν, η μέθοδος δειγματοληψίας και ο συγχρονικός τύπος έρευνας που δεν επιτρέπει την γενίκευση σε αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παραμέτρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θύμα στο διαδίκτυο, Θύτης στο διαδίκτυο, Μάρτυρας στο διαδίκτυο, Η- δυαδικό φύλο, Twitter, Οικογενειακή υποστήριξη, Αναπηρία, Χρόνος στο διαδίκτυο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
63

ΠΤΥΧΙΑΚΗ.pdf
626 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-10-14.